Integritetspolicy


Integritetspolicy för www.barnenshus.se

1                  Inledning

Barnens Hus Org.nr. 556656-2350 ägs av BH Nordic AS, ett norskt bolag som är registrerat i Brønnøysundsregistret med organisationsnummer 868 289 422. Under 2018 slog Barnens Hus upp dörrarna på svenska e-handelsmarknaden och bedriver idag handel inom Sveriges gränser.

Du hittar mer information i villkoren för Barnens Hus webbutik här:

https://www.barnenshus.se/betalning

När du använder vår webbplats, samlar vi in, brukar och behandlar personuppgifter. Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar personuppgifter, vilken typ av behandling som genomförs, och syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.

Vi informerar dig också om de rättigheter du har i samband med behandlingen och om huruvida dina personuppgifter överförs till tredje part.

2                  Allmänt om integritetspolicyn

Denna integritetspolicy gäller BH Nordic AS insamling, användning och behandling av dina personuppgifter. Vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster på vår webbplats, beställer varor i webbutiken eller då du kommunicerar med oss via e-post, sociala medier eller liknande kanaler.

BH Nordic AS är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med användning av våra webbsidor och tjänster. Detta innebär att BH Nordic AS är ansvarig för att definiera ändamålen med behandlingen och för efterlevnaden av den vid varje tid gällande dataskyddslagstiftningen.

Om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter, hittar du vår kontaktinformation nederst i denna integritetspolicy.

3                  Vilka personuppgifter behandlar vi?

3.1              Beställning av varor från webbutiken

När du beställer en vara från vår webbutik blir du ombedd att lämna uppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och eventuellt ditt medlemsnummer i Barnens Hus kundklubb.

Vi använder din kontaktinformation för att hålla dig informerad om dina beställningar. Detta inkluderar att skicka dig ett e-postmeddelande med information om när varan är skickad eller liknande information som berör ditt köp och dess status.

När du beställer varor hos oss, inkluderar det vanligtvis tjänster från olika tredje parter (till exempel betalningsförmedling och leveransalternativ), och då lämnar vi ut namn, kontaktinformation och annan relevant information till dessa tredjeparter om så är nödvändigt. Ändamålet med denna behandling är att förse dig med de varor som du har beställt från oss.

Vid köp måste du uppge betalningsuppgifter (till exempel kortnummer och giltighetsdatum) utöver övriga personuppgifter för att kunna genomföra betalningen. Dessa uppgifter, speciellt namn, adress, e-postadress och IP-adress, kommer att lämnas till våra leverantörer av betaltjänster för att de ska kunna ta emot betalning och genomföra beställningen. Dessa uppgifter behandlas även i de fall du ber att får pengarna återbetalda.

Vi kommer också att påminna dig om ofullständiga köp och ge dig tillgång till dessa. För detta ändamål behandlar vi din e-postadress och använder information från cookies angående ditt ofullständiga köp.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter vid köp från vår webbutik är ditt godkännande av våra användarvillkor när du beställer från oss.

3.2              Skapa ett personligt användarkonto «Mitt konto»

Du är välkommen att skapa ett användarkonto hos oss. Detta förbereder och förenklar din beställningsupplevelse och gör det möjligt för oss att ge dig mer relevant information på webbsidan och genom andra kanaler.

När du skapat ett användarkonto hos oss sparar vi också information om order- och köpshistorik samt kvitton för dina inköp och historik i vårt kundservicesystem. Syftet med denna information är att det ska vara enkelt för dig att få översikt över dina köp samt att spara dina kvitton för eventuell reklamation eller vid retur av varor.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ovan är ditt godkännande av våra användarvillkor.

3.3              Barnens Hus kundklubb

Du är välkommen att bli medlem i Barnens Hus kundklubb, ett lojalitets- och förmånsprogram för medlemmar som önskar erhålla information och erbjudanden från Barnens Hus. Medlemskapet är personligt (förmåner kan inte överföras) och gratis, och ger dig som medlem vissa förmåner. Åldersgränsen för att registrera sig är 18 år.

När du anmäler dig till kundklubben accepterar du att ta emot erbjudanden och kampanjer via nyhetsbrev och/eller SMS, och genom analys av beteende och köphistiorik får du information som är anpassad till dina behov.

För att skapa ditt medlemskap registrerar du ditt mobilnummer, namn, adress, postnummer och plats samt en giltig postadress. Alla övriga uppgifter som du önskar lämna är frivilliga, men för att få så relevant information som möjligt rekommenderas du att fylla i så många uppgifter som du anser önskvärt till oss.

Du kan närsomhelst säga upp ditt medlemskap om du inte längre önskar erhålla nyhetsbrev och/eller SMS från oss.

Läs mer om våra medlemsvillkor för kundklubben här.

Den rättsliga grunden för vår behandling är din anmälan till kundklubben och ditt samtycke.

3.4              Kundservice

För att vi ska kunna ge dig anpassad kundservice behandlar vi personuppgifter för att identifiera dig och hjälpa dig på bästa möjliga sätt. På vår webbplats hittar du kontaktinformation både via e-post, brev eller telefon samt länkar till olika sociala medier. När du vänder dig till oss via en av dessa kanaler hjälper vi dig med dina frågor eller feedback.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter av kundservice är ditt godkännande av våra användarvillkor och vårt berättigade intresse av att driva verksamheten.

3.5              Nyhetsbrev och marknadsföring

BH Nordic vill att den information du får ska vara så relevant för dig som möjligt. Om du har registrerat dig för att erhålla nyhetsbrev, skickar vi dig e-post för att göra dig uppmärksam på erbjudanden som är relevanta för dig baserat på dina uppgifter. För att genomföra detta behandlar vi din e-postadress, köphistorik och nyhetsbrevets historik.

BH Nordic försöker anpassa tillgänglig information för varje kund via olika kanaler.

Om du har besökt BH Nordic webbplats kan vi ge dig relevanta erbjudanden via andra digitala medier. IP-anonymisering i cookies behandlas av detta ändamål. När du besöker Barnens Hus webbplats utan att logga in, använder vi uppgifter från Cookies för att ge dig mesta möjliga relevanta information. När du är inloggad på din profil, använder vi uppgifter du har registrerat hos oss, bland annat. köp- och kampanjhistorik, webbanvändning och andra uppgifter för att försöka ge så relevanta informationer och erbjudanden som möjligt då kommunikationen i stor utsträckning kommer att anpassas till dina intressen.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för marknadsföringsändamål är ditt samtycke och våra berättigade intressen av att bedriva vår verksamhet. Du hanterar och återkallar ditt samtycke på ditt personliga användarkonto.

4                  Utlämnande av personuppgifter till tredje part

BH Nordic säljer inte dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte. Vi kan dock, för att kunna bedriva vår verksamhet, behöva lämna ut dina personuppgifter till tredje part för följande ändamål:

  • För att kunna genomföra din beställning i vår webbutik (till exempel transportföretag).
  • Samarbetspartners som utför delar av tjänsterna på uppdrag av BH Nordic och i enlighet med våra instruktioner som uppgiftsbehandlare, för de ändamål som anges i denna integritetspolicy.
  • Till offentliga myndigheter som vi är skyldiga att rapportera till.

Vi kräver att samtliga tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till, skyddar dina uppgifter i enlighet med god datasäkerhet och med den vid varje tid gällande, relevanta GDPR-lagstiftningen.

5                  Skyddande av personuppgifter och avvikelsehantering

BH Nordic tar datasäkerhet på allvar och gör alltid vårt yttersta för att på bästa sätt ta hand om dina personuppgifter.

BH Nordic har etablerat rutiner och åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att all behandling av uppgifterna för övrigt sker i enlighet med gällande lagstiftning. Åtgärderna innefattar bland annat regelbundna riskbedömningar, tekniska system och fysiska förfaranden för att upprätthålla datasäkerheten och rutinerna för personidentifiering vid begäran om insyn och korrigering.

6                  Lagring av dina personuppgifter

BH Nordic lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller för att uppfylla syftet med behandlingen på annat sätt, eller längre än Barnens Hus har en laglig skyldighet att lagra dina personuppgifter.

7                  Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig rätt till insyn, rättning och radering av de personuppgifter vi har lagrat avseende dig. Från den 25 maj 2018 har du även rätt till dataportabilitet avseende de uppgifter du själv lämnat ifrån dig. Detta innebär bland annat. att du får möjlighet att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Du har vidare rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter och rätt att motsätta dig profilering och automatiserat beslutsfattande.

Om du har registrerat ett kundkonto hos oss kan du när som helst uppdatera, korrigera eller radera uppgifter som du lämnat till oss. Förfrågan om behandling av personuppgifter och begäran om tillgång skall lämnas till kontakten som anges nedan.

I de fall vi begär personuppgifter för att leva upp till en avtalsförpliktelse, ska uppgifterna lämnas för att vi ska kunna uppfylla vår avtalsförpliktelse.

Då det gäller rätten till radering undantas de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en service som du önskar ha tillgång till i framtiden, eller som enligt lag krävs ska sparas under en specifik period (bokföringslagen etc.).

8                  Vår användning av cookies

Vår webbutik använder så kallande «cookies» och liknande spårningsteknik för att känna igen din dator eller mobiltelefon när du besöker våra webbsidor. Cookies ger oss information om din aktivitet på våra webbsidor, och ändamålet med detta är att kunna ge dig en anpassad och god användarupplevelse online – och dessutom för att kunna ge dig relevant innehåll och marknadsföring. Cookies gör det lättare för dig att använda webbutiken i takt med att du besöker den mer och mer, till exempel vid inloggning på «min sida» då datorn kommer ihåg dina uppgifter från tidigare besök.

Cookies ger oss uppgifter om dina aktiviteter och beteenden på vår webbsida. De ger oss grunden för att anpassa mer relevant innehåll till dig och för att göra webbsidan mer användarvänlig.

Läs mer om hur vi använder cookies och vilka verktyg vi använder för analys av beteende och annonsstyrning här.

Du kan välja att avstå från användning av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Detta medför dock att du inte får tillgång till vissa av våra tjänster, som till exempel att fullfölja ett köp i vår webbutik. Du kan emellertid fortfarande besöka webbutiken, söka efter produkter och läsa information.

9                  Ändring i integritetspolicyn

Barnens Hus förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar i integritetspolicyn, för att kunna leva upp till den vid var tidpunkt gällande personuppgiftslagstiftningen.

Vid väsentliga ändringar i integritetspolicyn lägger vi upp ett meddelande på vår webbplats och/eller informerar dig på annat sätt. Om du inte godkänner de nya villkoren måste du sluta använda våra tjänster och eventuellt avsluta din kundrelation.

10               Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller om du vill begära tillgång, rättning eller radering osv.

Barnens Hus, Kornhamnstorg 59, 1 tr, 111 27 Stockholm

Telefon: 036-777 99 66 (måndag – fredag klockan 08.00 – 17.00)

Mail: kundservice@barnenshus.se

Webbsida:  www.barnenshus.se

Om du har klagomål på hur dina personuppgifter behandlas kan du också anmäla detta till Datainspektionen.

© 2018 Barnens Hus AB. Org: 556656-2350. Alla rättigheter reserverade.